O bătrână intră în autobuz

O bătrână intră în autobuz și, așezându-se vizavi de un bătrân, își desface picioarele.
Moșul:
– Închide-ți mormântul!
– De ce? S-a mișcat mortul?