Veste bună, statul îţi plăteşte 710 de lei pentru angajarea unei bone. Cât primesc bunicii care stau cu nepoţii.

O nouă inițiativă legislativă propune acordarea unui ajutor de la stat pentru părinții cu copii antepreșcolari, de până la 710 lei pentru fiecare copil.

În expunerea de motive se invocă argumente precum scăderea drastică a natalității dar și numărul scăzut de creșe și grădinițe: „Fenomenul scăderii natalității nu este izolat în România, majoritatea țărilor dezvoltate suferind de această problemă.

România se află în situația unei lipse acute de creșe și grădinițe pentru copii de varsta prescolară, iar cele existente sunt într-o stare neadcvată de funcționare, mult prea puține fiind cele modernizate și conforme cu ceea ce este nevoie la ora actuală. Mai mult, deși numărul creșelor și a grădinițelor private este în creștere, numărul acestora nu acoperă cererea de înscriere, iar mulți părinți nu își permit o astfel de instituție privată”.

Cine vor fi beneficiarii ajutorului

Părinții sau părintele singur al copilului la care acesta locuiește în mod statornic sau reprezentantul legal al copilului la care acesta locuiește în mod statornic.

Venitul pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de maximum 3.500 de lei net pentru a putea primi ajutorul pentru bonă.

Sumele care se vor acorda vor fi în funcție de venituri, astfel:

710 lei pentru venituri nete pe membru de familie de până la 2.080 de lei;

550 lei pentru venituri nete pe membru de familie de până la 2.081 – 2.500 lei;

390 lei pentru venituri nete pe membru de familie de până la 2.501 – 3.000 lei;

250 lei pentru venituri nete pe membru de familie de până la 3.001 – 3.500 lei.

”PNL susține familia și creșterea natalității! Tocmai de aceea am inițiat o propunere legislativă prin care ne propunem să încurajăm acele familii care își doresc copii, dar care de multe ori sunt descurajate de costurile ridicate pentru angajarea unor bone, în contextul în care ne confruntăm cu o lipsă acută de creșe și grădinițe pentru copiii de vârstă preșcolară.

Chiar dacă, în ultimul timp, numărul creșelor și al grădinițelor private este în creștere, trebuie să recunoaștem că mulți părinți nu își permit să își înscrie copiii la o astfel de instituție privată. Singura soluție este să le oferim sprijin financiar acelor părinți aflați în dificultate pentru a își putea angaja o bonă!

Potrivit proiectului, pot beneficia de ajutor pentru plata bonelor categoriile de persoane ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 3.500 lei, iar suma propusă a fi acordată se va stabili în mod diferențiat, variind între 250 și 710 lei pentru fiecare copil de vârstă antepreșcolară.

De asemenea, trebuie menționat că de acest sprijin financiar va putea beneficia părintele sau reprezentantul legal la care copilul locuiește în mod statornic și care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordată pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Adoptarea acestei propuneri legislative va reprezenta, de fapt, o investiție în viitor prin susținerea familiei și prin creșterea natalității!

Consider că România are nevoie de o strategie pe termen lung, precum și de politici de dezvoltare a serviciilor sociale în vederea stimulării natalității, cu respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului!”, transmite deputat PNL Florin Roman.

Proiect inedit a fost iniţiat şi la Cluj Napoca. Părinții care n-au prins loc în creșe vor primi de la primărie bani pentru bone. roiectul a fost lansat spre consultare publică și vine după ce aproape o mie de cereri în creșe n-au putut fi onorate.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au declarat că ”Primăria Cluj-Napoca a lansat spre consultare publică proiectul privind acordarea de sprijin financiar pentru plata bonelor. Cererea mare de locuri în creșe face ca eforturile de extindere a numărului de locuri din creșe și construirea de noi unități să nu fie suficiente. Este nevoie și de politici alternative pentru a oferi soluții la nevoile cetățenilor, astfel încât standardele de calitate a vieții să fie la cel mai înalt nivel.

Această soluție vine ca o alternativă la metodele convenționale, după practici deja existente și în alte orașe europene. Propunerea constă în acordarea de sprijin financiar pentru plata bonelor, pentru sprijinirea părinților care au copii de vârstă antepreșcolară, care nu au un loc la creșă.

Sprijinul financiar va fi acordat în baza unei metodologii care să stabilească în mod clar condițiile de eligibilitate și criteriile sociale în funcție de care acest ajutor se poate obține, pentru a asigura suportul necesar pentru îngrijirea, creșterea, formarea, dezvoltarea și educarea copiilor”.

Indemnizaţia de nepot ar urma să fie primită de bunici în cazul în care părinții copilului decid să renunțe la concediul de creștere a copilului și să revină mai devreme la muncă.

Proiectul legislativ care prevede această măsură se află de puțină vreme în atenția senatorilor și are nevoie, pentru a se putea aplica, de adoptarea de către Parlament și de publicarea în Monitorul Oficial.

Concret, dacă proiectul va ajunge să se aplice, oricare dintre bunicii care au grijă de nepoții naturali sau adoptați vor putea primi o indemnizație de creștere în valoare de 650 de lei. Însă numai dacă părinții care se află în concediul de creștere renunță mai repede la el și revin la muncă.

Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului, care vor să se întoarcă mai repede la serviciu, pot cere, după cum stabilește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, acordarea unui stimulent de inserție. Astfel, dacă părinții vor renunța la concediul de creștere, bunicii vor primi acea indemnizație de 650 de lei. Cu alte cuvinte, părinții vor primi stimulentul de inserție, în timp ce bunicii vor primi indemnizația de creștere.

Pentru a putea solicita indemnizația pentru creșterea nepoților, bunicii vor trebui să locuiască în România împreună cu nepoții pentru care o cer, să se ocupe efectiv de creșterea și îngrijirea acestora și să aibă acordul părinților celor mici.

Cererile pentru indemnizația destinată creșterii nepoților se vor putea depune la primăria din orașul de domiciliu și vor fi însoțite, pe lângă actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, de acte doveditoare ale calității de bunic al copilului respectiv și de acordul scris al părinților.

Dreptul la indemnizația pentru creșterea nepoților va înceta atunci când beneficiarul este condamnat la închisoare, a decedat, nu mai îndeplinește condițiile inițiale (de exemplu, nu mai locuiește în România) sau atunci când, timp de trei luni consecutive, nu ridică mandatele poștale.

Acesta nu este singurul proiect ce propune măsuri destinate să-i sprijine pe cei implicați în creșterea și îngrijirea copiilor. De exemplu, tot în luna septembrie a fost înregistrată la Parlament o propunere legislativă care ar putea da posibilitatea părinților de a cere până la 710 lei pentru angajarea unei bone care să stea cu copilul până la trei ani, anunță avocat.net.